Machinebreuk

gears, cogs, machine-1236578.jpg

Waarom een verzekering machinebreuk afsluiten?

Als één van jouw machines stuk gaat, lijd je dubbel verlies. Naast het herstellen of vervangen van de machine, valt ook de productie stil waardoor er omzet verloren gaat. Met een machinebreukverzekeringen is het mogelijk je te wapenen tegen deze twee schadeposten.

Welke machines vallen onder deze verzekering?

De machinebreukverzekering verzekert alle machines die op het bedrijfsterrein aanwezig zijn:

  • Vaste productiemachines
  • Technische installaties zoals lift, roltrap, klimaatregeling
  • Rollend materieel: vorkheftrucks, mobiele compressoren

Welke schade?

De verzekering vergoedt alle plotse en onvoorziene schade. De mogelijke oorzaken kunnen we opdelen in vier categorieën:

  • Schade veroorzaakt door de mens: schade die het gevolg is van het gebruik van de machine door personeelsleden of derden, bv. bij onervarenheid of onvoorzichtigheid. Ook vandalisme valt hieronder.
  • Schade ontstaan door externe factoren, zoals voorwerpen die op de machine vallen of weersomstandigheden zoals wind en vorst.
  • Schade ontstaan door interne factoren. Onder andere constructie- en montagefouten vallen hieronder.
  • Schade door elektriciteit, bv. Kortsluiting.

Schade op de werf

Ook op een werf kunnen machines schade oplopen. Deze schade is niet gedekt in een standaardpolis van een machinebreukverzekering. Het is natuurlijk mogelijk de polis uit te breiden met een bijkomende waarborg.

Daarvoor bestaan verschillende formules:

  • Een formule 'alle risico's' voor het vast materieel.
  • Een omniumformule voor de werftoestellen, die alle externe risico's dekt, zoals schade door grondverzakking, instorting van het gebouw waarin de machines staan.
  • Een uitbreiding voor de verplaatsing van de machines, laden en lossen, monteren en demonteren. Met deze uitbreiding ben je o.a. gedekt voor de kosten voor het demonteren en herstellen, kosten voor gespecialiseerde technici, kosten voor transport van onderdelen.

Hoeveel kost de verzekering?

De prijs van de verzekering hangt onder andere af van de ouderdom van de machine in kwestie, het soort machine en de herstelmogelijkheden. We bekijken dit geval per geval en maken een prijs op maat.

Vraag een offerte